NOVICE

Na skupščini potrdili ambiciozen plan za sezono 2021/22

Nogometni klub Triglav Kranj je v letu 2020 ustvaril čez milijon evrov prihodkov in odhodkov, zato je bil zavezan k reviziji poslovanja. Pooblaščena revizijska družba je potrdila skladnost računovodskih izkazov z dejanskim stanjem. Klub je v letu 2020 ustvaril za slabih 30 tisoč evrov presežka prihodkov nad odhodki. Na podlagi pregleda poslovanja kluba v prvi polovici leta 2021 pa lahko ugotavljamo, da se tudi kratkoročne in dolgoročne finančne ter poslovne obveznosti bistveno zmanjšujejo. V klubu z optimizmom zremo tudi v prihodnost, saj je skupščina potrdila proračun kluba za sezono 2021/22 v višini dobrih 1.2 milijona evrov. Pri tem med prihodke niso všteti morebiti prihodki iz naslova transferjev igralcev. Le te bo klub v celoti namenil za poplačilo obveznosti do posojilodajalcev. Po planu bo klub brez teh obveznosti do konca leta 2022.

NK TRIGLAV Kranj, Športni center Kranj, Partizanska cesta 37, 4000 Kranj © 2023