Podporni člani

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Podporni član kluba je vsakdo, ki želi sodelovati pri dejavnostih kluba. Pogoj za pridobitev članstva je ustrezno izpolnjena pristopna izjava in plačana članarina za tekoče leto. Članarina za podporne člane je letna. Minimalna višina članarine za podporne člane znaša 10 EUR. Letna članarina je lahko tudi višja, glede na zmožnost posameznika - podpornega člana kluba.

Podporni član kluba postane član na podlagi sklepa uporavnega odbora. Le ta pogleda ustreznost izpolnjenih pristopnih izjav in plačanih članarin, ki so bile posredovane klubu med dvema posameznima sejama upravnega odbora.

Podporni član kluba mora poravnati svoje obveznosti iz naslova članarine najkasneje do 31. marca za tekoče leto. V primeru, da zamuja s plačilom svojih obveznosti, se lahko proti podpornemu članu sprožijo postopki, ki so predvideni v Statutu Nogometnega kluba Triglav Kranj. Predhodno se izkoristijo druge možnosti izterjave zapadle članarine, kot so pisni opomin o neplačilu in podobno.

(Pravilnik o plačevanju članarine nogometnega kluba Triglav Kranj, 8. člen)

 

NK TRIGLAV Kranj, Športni center Kranj, Partizanska cesta 37, 4000 Kranj © 2024